Супер Русе
Сайтът на свободните Русенци

"Селските попове" в общински съвет Русе

        Невиждана наглост, бе проявена в Общински съвет Русе.
Време е Русенци да разберат какви хора са избрали за общински съветници и какво правят в общински съвет, където би трябвало да защитават интереса на Русенци.

        През 2013 година, кметът на Русе Пламен Стоилов подписа с Топлофикация договор, с който общината предоставя на дружеството, безвъзмездно, близо 28 декара земя, а Топлофикация се задължи да построи депо за разделно събиране на отпадъци, в срок от 18 месеца. С пускането на депото в експлоатация, трябваше да спрат вноските на община Русе към МОСВ,плащани заради това, че няма такова депо. Месечните вноски към момента са около 210 хил.лева.

        Топлофикация не изпълни договора, поради което община Русе продължава да плаща вноските, които са чисти загуби, поради неизпълнението на договора. Общата сума, вече е около 4 млн. лева. За неизпълнението Топлофикация дължи и неустойки, които никой не знае колко са. Говори се, че са още толкова.

        Какво направи кмета на Русе Пламен Стоилов, за да прекрати загубите?

        НИЩО!

       Нещо повече, през м. февруари
2016г. по тарикатски начин, в общински съвет бе прокарано и прието решение, с които му се дава право да сключи нов договор, за почти същото, пак с Топлофикация, но с друг краен срок! Така следите от нанесените щети се заличават, с направеното колективно решение и колективна отговорност.

        Селски тарикатлък или явна измама? Тук е мястото да споменем и уж опозицията в местния парламент. Председател на общински съвет е поф. Белоев от БСП. За всяка сесия на общински съвет, на електронните пощи на съветниците биват изпращани материалите за предстоящото заседание. Предложението на кмета за нов договор е контролен лист №141. На пощите са изпратени всички останали, но №141 липсва. За него знаят само тези, които са участвали в заседанията на две от комисиите, другите не. Те отиват на сесия и гласуват предложението като селски попове наред, без да обсъждат и без да знаят за какво. Само един, от присъстващите 41, е гласувал въздържал се.    

        Не е ясно дали е някой от патриотите или е Мариета Волф, възможно е да е и някой друг
          Така е в Общински съвет Русе.

        Ето всичко за обсъждането на точката, написано в протокола. Никъде не става дума за подмяна на договора с "Топлофикация":


17 Точка
Приемане на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност Под Ормана

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Госпожа Шилкова.
Г-жа Д. Шилкова: Нямаше забележки към това предложение по комисии, поддържам го.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Въпроси и изказвания? Не виждам. Режим на гласуване по точка 17.
КВОРУМ 46. С 45 гласа за, 0 против и 1 въздържали се се прие
.


Това е всичко! "Селски попове" или общински съветници? Кажете го сами!

 

 

Последни публикации:

 Увисна "гордостта" на русенския кмет

Видимите резултати на ГЕРБ в Русе

Въздухът на Русе, Кой е виновен?

"Селските попове" в общински съвет

Забраниха на граждани да влязат в община Русе

 

Приятели на Русе, сайтовете на гражданско движение "Бъдеще за Русе", бяха ударени от хакери. В момента не можете да ги четете в пълния размер. Правим всичко възможно да възстановим информацията. Явно е, че истината в тях не се харесва на някого. Споделяйте каквото прочетете тук, с това ще бъдете полезни на всички.Благодарим Ви, че посетихте страницата