Супер Русе
Сайтът на свободните Русенци
 

    Видимите резултати на ГЕРБ в Русе

    Пламен Стоилов, кмет на Русе сам се хвали в интернет и плаща да рекламира себе си във Фейсбук.

Най-добрите кадри напускат Русе, а често и страната, защото не виждат перспектива за развитие. Ниското средно заплащане е един от сериозните проблеми. Според националната статистика през второто тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата в Русе е 696 лв., или със 183 лв. под средната за страната, която е 879 лв.

     В сравнение със същия период на 2014 г. увеличението е с 19 лева, или с 2.8 на сто, което поставя Русенска област едва на 12-о място в страната. Русенци разчитат много по-малко на доходите от самостоятелна заетост, а заемите и кредитите, които потребяват, са повече от средното ниво в страната (виж графиката).

     Още по-интересен феномен е огромната разлика между заплатите в частния и държавния сектор в полза на държавния. Докато средната работна заплата в обществения сектор надвишава тази в частния с 5.8 на сто, в Русенско разликата е цели 19% - 780 лв. на държавна служба срещу 680 лв. на частна. Според данните на ИПИ работещите в частния сектор обаче са много повече - над 55 хиляди души, или 80.4 на сто от всички наети лица в областта.

     Въпреки всичко ниските заплати в частния сектор обясняват отлива на млади хора от града след завършването на университета. Но това не е единственото притеснително явление в социално-икономическия профил на Русе. 

    Проблем е влошаването на социалното благосъстояние на голяма част от населението в Русе през последните години. Според националната статистика над една трета от населението на областта се нуждае от специални грижи за справяне с бедността - 40.1%, или 88 хил. души.

     През 2014 г. 36.3% от населението в Русе е живяло в тежки материални лишения - едно от най-високите числа в страната, като средното ниво за България е 33.1%. Още по-притеснително е обаче, че в сравнение с 2013 г. този дял за област Русе нараства с 9.7%, докато за страната е регистрирано средно намаление с 9.9%, съобщават от НСИ. Социалното изключване на голяма част от населението в комбинация с недостатъчния ръст на доходите създават сериозни притеснения. 

 

Последни публикации:

 Увисна "гордостта" на русенския кмет

Видимите резултати на ГЕРБ в Русе

Въздухът на Русе, Кой е виновен?

"Селските попове" в общински съвет

Забраниха на граждани да влязат в община Русе