Супер Русе
Сайтът на свободните Русенци
 
Въздухът на Русе, Кой е виновен?

        Общинските съветници на Русе, отдавна знаят, че най-големият замърсител на Русе, заводът "Монтюпе", работи без пречиствателни инсталации. На тях обаче не им пука.

        На сесията проведена на 23 април 2015г ., Бойко Никифоров от "Бъдеще за Русе" се изказа като гражданин, запозна ги с фактите и поиска от съветниците, да приемат правила съгласно които, "Монтюпе" или да постави липсващите съоръжения, или заводът да бъде затворен.Когато чу това, присъстващият в залата зам. кмет Наков, се изсмя на глас.

        Никифоров му репликира:
" Чувам смях, то е естествено, щото една такава стъпка да се направи трябва човек да има кураж, трябва да може да го направи, а не само да си търка гащите на кметското място" .

        Никоя медия не посмя да отрази случилото се.

        Сега, чак - година и половина след това
, заводът се затваря, защото инсталациите ги няма. Да не си помислите само, че някой общински съветник е реагирал?


        Не, РИОСВ се самосезира, предизборно, поради недоволството на гражданите
.


        Ето изказването на Бойко Никифоров, от протокола на Общински съвет:

        Засл. Проф. В. Пенчев: Продължаваме с изказванията на граждани. Постъпило е искане от г-н Бойко Никифоров да се изкаже на настоящата сесия. Заповядайте, г-н Никифоров.
Г-н Б. Никифоров: Уважаеми дами и господа общински съветници, първо искам да благодаря на тези, които останаха в залата да ни изслушат, щото имаше хора, които си тръгнаха, явно не ги интересува мнението на гражданите. Темата, по която ще говоря в замърсяването на атмосферния въздух на Русе от завод Монтюпе. Обръщам се към Общински съвет, защото видимо от писмата, които сме писали по други поводи до общината няма абсолютно никакъв смисъл да правим предложения до нея, тъй като няма никакви последствия. С няколко думи ще ви кажа за какво става дума. През 2013 г. беше извършена проверка в Монтюпе и вследствие, на която беше установено, че през допълнително направени жалузи се изпускат предимно нощем вредни емисии. След което тези жалузи бяха затворени по разпореждане на районната инспекция за опазване на околната среда и януари тази година човека, който го направи беше уволнен, изгонен от работа тъй като се свърза Това е директорът на инспекцията, който се свърза именно със затварянето на тези жалузи. През 2011 г., когато се извършваше, когато беше предложена инвестиционното намерение на Монтюпе да прави двойно разширение, Бъдеще за Русе възразихме за това и изпратихме писмо до общината, казвам в срока, който беше определен. От общината и до днес ние нямаме абсолютно никакъв отговор. Но се разровихме, намерихме документи в Министерството на околната среда и водите и сега ще ви цитирам от тях неща, които са фрапиращи, които са ужасяващи за гражданите на Русе. Значи, първо в самото комплексно разрешително на Монтюпе е записано, че има 10 леярни за олово, кадмий и други метали, които са без пречиствателни инсталации. Така е записано в графичен вид, там където пише за пречиствателни инсталации отгоре до долу пише няма. Ние възразихме срещу това и в нашето възражение сме поставили въпроси до Министерство на околната среда и водите по отношение даването на комплексно разрешително за разширяването на Монтюпе. Един документ, който упорито беше пазен и аз задължение да дава такова. Министерството на околната среда и водите записа в тоя документ няма абсолютно никакво становище, общината не е реагирала абсолютно по никакъв начин. По точка 5, която е от нашите искания и въпроса осигурена ли е херметичност на помещенията, в които са инсталациите за леене, така че отделяните емисии да преминават единствено през пречиствателни инсталации. Това е което ние искахме от Министерството на околната среда и водите, забележете какво е отговорено. При издаването на комплексното разрешително е поставено следното условие, в комплексното разрешително са поставени условия според, които отделящите се емисии се улавят непосредствено от източника на генериране и се изпускат в атмосферата организирано, преминавайки през пречиствателни съоръжения. Ние знаем, че такива инсталации не съществуват в завода, нито има някаква пречиствателна инсталация, която да ги изпуска. Още по така недоумяващо е, че в самото комплексно разрешително са посочени вредните емисии, но сред тях никъде не е посочено газове на олово, някакви пари оловни, някакви вредни вещества, които се отделят от самото леене, а някакви вторични продукти.


Засл. Проф. В. Пенчев: Ориентирайте се към приключване.


Г-н Б. Никифоров: Казвам искането ни към Общински съвет. Съгласно Закона за местно самоуправление ви казвам чл. 21, ал. 1, т. 13 Общински съвет определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от и т.н. особености за населеното място. Молбата ни към Вас е създайте някакви условия, някакви изисквания, някакъв документ, с който да задължите Монтюпе да си постави липсващите пречиствателни инсталации или да затворят завода. Това е, което Бъдеще на Русе искаме от вас. Чувам смях, то е естествено, щото една такава стъпка да се направи трябва човек да има кураж, трябва да може да го направи, а не само да си търка гащите на кметското място. Благодаря.


Засл. Проф. В. Пенчев: За отговор (коментар от зала не се чува) А, то всъщност, съжалявам заблудих се. Изслушахме изказването на г-н Никифоров.

 

 

изказването на Никифоров

 

Последни публикации:

 Увисна "гордостта" на русенския кмет

Видимите резултати на ГЕРБ в Русе

Въздухът на Русе, Кой е виновен?

"Селските попове" в общински съвет

Забраниха на граждани да влязат в община Русе

 

Приятели на Русе, сайтовете на гражданско движение "Бъдеще за Русе", бяха ударени от хакери. В момента не можете да ги четете в пълния размер. Правим всичко възможно да възстановим информацията. Явно е, че истината в тях не се харесва на някого. Споделяйте каквото прочетете тук, с това ще бъдете полезни на всички.Благодарим Ви, че посетихте страницата